O firmie

Markę firmy budujemy od początku 2007 r., wykorzystując wieloletnie doświadczenia kadry inżynieryjno-technicznej zdobyte podczas realizacji kontraktów budowlano-konserwatorskich zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Spółkę założyli inżynierowie, konserwatorzy zabytków i menedżerowie, którzy swoje zainteresowania i pasje postanowili realizować razem. W ciągu kilku lat staliśmy się jedną z wiodących firm konserwatorskich w kraju. W naszym dorobku znajdują się kompleksowe konserwacje najważniejszych zabytków w Polsce, w tym wpisane na Listę Pomników Historii i Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zatrudniamy architektów, inżynierów i techników budownictwa, historyków sztuki, konserwatorów dzieł sztuki i detalu architektonicznego oraz liczną grupę robotników ze wszystkich branż budowlanych i konserwatorskich.

Realizujemy również obiekty kubaturowe nowo wznoszone z użyciem nowoczesnych materiałów i technologii. Łączymy tradycyjne techniki budowlane z nowymi rozwiązaniami w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jesteśmy również deweloperem na rynku mieszkań i lokali usługowych.   

Doświadczenie i wiedza

Zdobywane przez lata doświadczenie w wykonywaniu dużych i kompleksowych inwestycji budowlano- konserwatorskich owocuje coraz częściej realizacją kontraktów w systemie zaprojektuj i wybuduj.
więcej »

Kadra inż.-tech.

Spółka Castellum zatrudnia ponad 40 osobową kadrę inżynieryjno – techniczną przygotowaną do realizacji kompleksowych inwestycji zarówno budowlano – konserwatorskich jak i nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej czy mieszkaniowych.
więcej »

Konserwacja zabytków

Jesteśmy w Polsce jedną z największych firm specjalizujących się w konserwacji zabytków. Nasza oferta obejmuje zarówno kompleksowe rewitalizacje obiektów i zespołów zabytkowych jak i specjalistyczne konserwacje detali architektonicznych i dzieł sztuki.
więcej »

Obiekty nowoczesne

Choć specjalizujemy się w konserwacji zabytków realizujemy również obiekty kubaturowe od podstaw. Oferujemy wykonanie obiektów pod klucz.
więcej »

Działalność developerska

Odpowiadając na potrzeby rynku nieruchomości, a także korzystając z posiadanego doświadczenia w realizacji budownictwa mieszkaniowego, prowadzimy również działalność deweloperską
więcej »

Działalność Pro Bono

Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy nie tylko w działalności komercyjnej, ale także aktywnie wspieramy działalność Fundacji i Stowarzyszeń
więcej »