Aktualności

news1

Konkurs architektoniczny rozstrzygnięty.

2013.04.14

      Mamy przyjemność poinformować, iż konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ulicy Łaciarskiej i Jodłowej we Wrocławiu został rozstrzygnięty.

      W dniu 25.02.2013 Komisja Konkursowa w składzie:

      1. Piotr Napierała – przewodniczący Komisji Konkursowej.

      2. Wiesław Kleszcz - referent

      3. Krzysztof Terka

      4. Katarzyna Hawrylak.- Brzezowska

      5. Beata Urbanowicz

      6. Kazimierz Śródka

      postanowiła, że zwycięską pracą została koncepcja oznaczona nr 0001, drugie miejsce zajęły ex aequo prace o numerach 0005 i 0006.

      Zwycięska praca, autorstwa pracowni projektowej ARCHIKON Ewa Kościuk, według opinii członków Komisji Konkursowej jest optymalną odpowiedzią na postawione zadanie, zarówno pod względem proponowanej formy jak i funkcji.

      Niewątpliwą zaletą pracy jest to, że nie podejmuje ryzykownej próby konkurowania z istniejącą zabudową, a wręcz przeciwnie – budynek plombowy przy ul. Jodłowej taktownie się w nią wpisuje nawiązując równocześnie do zabytkowych kamieniczek przy ul. Łaciarskiej. Mamy tu dobre połączenie, wkomponowanie nowych obiektów w zabudowę staromiejską złożoną z budynków zabytkowych i współczesnych.

      Na szczególne podkreślenie zasługuje ekonomiczność projektu, umiejętne wykorzystanie istniejących stropów, będących na różnych poziomach w zabytkowych kamieniczkach bez konieczności ich rozbiórek. Autorom projektu udało się osiągnąć założoną strukturę mieszkań co było ważnym elementem oceny funkcjonalności projektu.

      Niemniej jednak, na potrzeby przyszłej realizacji obiektu sformułowane zostały uwagi do zwycięskiego projektu w formie zaleceń, które zostaną przekazane autorom w odrębnym załączniku.

      Prace które otrzymały ex aequo drugą nagrodę zaprezentowały interesujące poszukiwania w zakresie zabudowy od ul. Jodłowej ale niemożliwe do zaakceptowania decyzje przy Łaciarskiej.

 Zapraszamy do obejrzenia Galerii Konkursowej >>>

Załączniki:
- Regulamin konkursu w pdf
- Mapa obszaru inwestycji
 

« powrót do aktualności