Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Inwestor:

DIECEZJA LEGNICKA, UL. JANA PAWŁA II NR 1, 59-220 LEGNICA


Realizacja:

21.10.2009 – 25.10.2011

Charakterystyka obiektu - historia

Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół opactwa Cystersów zbudowany w latach 1728-1735 należący do najpiękniejszych świątyń barokowych Śląska.


Zakres prac

Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Opactwa Cystersów . Zakres prac obejmował remont dachu, elewacji oraz prace remontowe wnętrza Bazyliki Wniebowzięcia NMP, remont części wnętrza klasztoru Sióstr Benedyktynek, remont wnętrz Mauzoleum Piastów Świdnickich,-remont wnętrz dawnego Domu Opata, kompleksowy remont unikatowego zespołu kaplic Kalwarii,kompleksowy remont zabytkowego budynku, w którym mieści się Centrum Rewaloryzacji OpactwaNa wszystkich obiektach wykonane zostały prace budowlano-konserwatorskie sanitarne, elektryczne i wraz z elementami zagospodarowania terenu.