Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Budynek bramny w kompleksie Kościoła Pokoju w Świdnicy, obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO

Budynek bramny w kompleksie Kościoła Pokoju w Świdnicy, obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO

Inwestor:

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY W ŚWIDNICY, PL. POKOJU 6, 58-100 ŚWIDNICA


Realizacja:

02.09.2011 – 28.09.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek o konstrukcji szachulcowej , kryty dachówką zlokalizowany przy bramie wjazdowej na teren kompleksu Kościoła Pokoju w Świdnicy.


Zakres prac

Remont kapitalny obiektu po zmianie funkcji z mieszkalnej na biurowo-wystawienniczą. Pełen zakres robót budowlanych (konstrukcyjnych i wykończeniowych), konserwatorskich, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz zagospodarowania terenu.