Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Budynek nadszybia z wieżą wyciągową ul. Traugutta w Boguszowie Gorcach

Budynek nadszybia z wieżą wyciągową ul. Traugutta w Boguszowie Gorcach

Inwestor:

GMINA BOGUSZÓW GORCE, PL. ODRODZENIA 1, 58-370 BOGUSZÓW GORCE


Realizacja:

10.10.2011 – W REALIZACJI

Charakterystyka obiektu - historia

Dawne budynki pokopalniane kopalni WITOLD w Boguszowie Gorcach.


Zakres prac

Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji zabytkowego budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD przy ul. Traugutta w Boguszowie Gorcach. Zakres prac obejmował prace projektowe i remont kapitalny dwóch budynków postindrustralnych wraz zagospodarowaniem terenu wokół nich.