Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Budynek PTE, ul. Łaciarska, we Wrocławiu

Budynek PTE, ul. Łaciarska, we Wrocławiu

Inwestor:

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU,UL. ŁACIARSKA 28, 50-146 WROCŁAW


Realizacja:

14.09.2007 – 20.12.2007

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia.


Zakres prac

Rewaloryzacja elewacji zachodniej zabytkowego budynku PTE, ul. Łaciarska, we Wrocławiu Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące rewaloryzację elewacji zachodniej budynku zachodniego z przywróceniem dawnego wejścia od strony Łaciarskiej 28, w tym prace konserwatorskie kamieniarki na elewacji zachodniej, rekonstrukcję detalu architektonicznego i złoceń, prace stolarskie, tynkarskie i malarskie oraz wymianę pokrycia dachowego.