Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Budynki na Rynku w Świdnicy

Budynki na Rynku w Świdnicy

Inwestor:

09.05.2008 – 01.09.2008


Realizacja:

09.05.2008 – 01.09.2008

Charakterystyka obiektu - historia

Kompleks budynków wpisany do rejestru zabytków, na Rynku w Świdnicy.


Zakres prac

Rewaloryzacja zabytkowego bloku śródrynkowego w Świdnicy – renowacja elewacji. Pełen zakres prac budowlano – konserwatorskich związanych z remontem elewacji.