Start » Galeria Realizacji » Obiekty użyteczności publicznej » Budynki przy ul. Zwycięskiej 62-68 we Wrocławiu

Budynki przy ul. Zwycięskiej 62-68 we Wrocławiu

Inwestor:

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO, UL. ZWYCIĘSKA 14, 53-033 WROCŁAW


Realizacja:

23.03.2012 – 29.10.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek koszarowo-biurowy na terenie dawnej jednostki wojskowej.


Zakres prac

Realizacja zadania polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych budynku nr 19 na nieruchomości przy ul. Zwycięskiej 62-68 we Wrocławiu . Remont kapitalny obiektu związany ze zmianą jego funkcji na siedzibę oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego.