Start » Galeria Realizacji » Zamki i pałace » "Dom Ogrodnika" w Dobrzycy, ul. Pleszewska

"Dom Ogrodnika" w Dobrzycy, ul. Pleszewska

Inwestor:

MUZEUM ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W DOBRZYCY, UL. PLESZEWSKA 5A, 63-330 DOBRZYCA


Realizacja:

30.09.2008 – 15.10.2009

Charakterystyka obiektu - historia

Jeden z obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy.


Zakres prac

Remont, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej zabytkowego "Domu Ogrodnika" na terenie założenia pałacowo-parkowego w Dobrzycy, ul. Pleszewska, dla potrzeb biurowych Muzeum Zespołu Parkowo-Pałacowego w Dobrzycy. w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zakres prac obejmował remont kapitalny obiektu.