Doświadczenie i wiedza

Zdobywane przez lata doświadczenie w wykonywaniu dużych i kompleksowych inwestycji budowlano – konserwatorskich owocuje coraz częściej realizacją kontraktów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestorzy doceniając specjalistyczną wiedzę i dokonania firmy powierzają jej coraz szerszy zakres prac, poczynając od badań i ekspertyz poprzez projekty budowlane i wykonawcze, programy konserwatorskie do realizacji inwestycji „pod klucz”. Według takiej zasady zrealizowaliśmy muzea i galerie wystawiennicze, hotele i centra konferencyjne, obiekty handlowe, sportowe  i mieszkalne.