Działy

Dział księgowości
Dyrektor ds. finansowych – Krystyna Sokół

Dział kosztorysowania
Kierownik działu ofertowania – Jacek Pawłowski

Dział Zaopatrzenia
Kierownik działu transportu i zaopatrzenia – Jarosław Firlej

Biuro Zarządu
Kierownik biura Zarządu – Małgorzata Makuszewska
 

Kierownicy Projektów:

Kierownik Projektu - Arkadiusz Duda – email: a.duda@castellum.pl

Kierownik Projektu - Janusz Żurawski – email: j.zurawski@castellum.pl