Start » Galeria Realizacji » Budynki i osiedla mieszkaniowe » Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” we Wrocławiu

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” we Wrocławiu

Inwestor:

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O., UL. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW


Realizacja:

24.06.2014 – 17.02.2015

Charakterystyka obiektu - historia

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” jest domem pomocy dla osób w wieku emerytalnym oraz osób samotnych o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Budynek pełni również funkcję Centrum Spotkań.


Zakres prac

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Na Ciepłej", ul. Ciepła 15B we Wrocławiu.