Aktualności

I nastała wokół cisza ...

I nastała wokół cisza ...

2019.07.06

 Z głębokim smutkiem informujemy, iż w dniu dzisiejszym po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Prezes Zarządu Piotr Napierała. Był absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W trakcie studiów zaangażował się w działalność opozycyjną i kolportaż prasy podziemnej, za co w 1982 r. trafił na rok do więzienia. Pierwszą pracę podjął w 1983 r., jako kierownik budowy, we wrocławskiej Pracowni Konserwacji Zabytków – państwowym monopoliście zajmującym się renowacją zabytków. Następnie pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa PWR. Od 1988 roku przez kilkanaście lat był wiceprezesem zarządu firmy Integer S.A., gdzie z wielką pasją przyczynił się do remontu wielu zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Jednym z większych obiektów wyremontowanych w tym okresie był Zamek w Kliczkowie. Po odejściu z Integeru w 2007 roku razem z przyjaciółmi założył Castellum - dziś jedną z większych na Dolnym Śląsku firm budowlanych, specjalizujących się w remontowaniu zabytków. Do największych realizacji firmy należą m.in.: remont zespołu pocysterskiego w Krzeszowie, we Wrocławiu zaś synagogi Pod Białym Bocianem, kamienicy Pod Złotym Słońcem, Dworca Głównego PKP czy wreszcie remont 11 kamienic Muzeum Warszawy. W 2000 roku, jako jeden z pierwszych poważnych inwestorów, odkrył potencjał Kotliny Jeleniogórskiej, której fenomen polega na tym, iż na obszarze 100 km kwadratowych znajduje się ponad 30 pałaców, zamków i dworów, a tym samym jest to jedno z największych skupisk pałacowo-parkowych w Europie. Dzięki Jego zaangażowaniu odnowione zostały kolejne obiekty: XIX-wieczny pałac Paulinum w Jeleniej Górze, renesansowy pałac w Wojanowie i XIX-wieczny pałacyk myśliwski w Karpnikach. Na przełomie XVIII i XIX w. Kotlina była tak modna, że masowo odwiedzali ją europejscy arystokraci, politycy i artyści. Po II wojnie światowej pałace popadły w ruinę, nikt nie chciał pamiętać o prusko-niemieckiej przeszłości tych ziem. O przywrócenie pamięci i świetności Kotliny Jeleniogórskiej walczy, założona również przez Piotra Napierałę w 2005 r., fundacja pod nazwą "Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej". Jej celem jest spopularyzowanie historii Kotliny i ożywienie turystyczne – "Zabytku nie wystarczy kupić, wyremontować i przerobić na hotel, trzeba go też, a to jest najtrudniejsze, ożywić. Turystów z zagranicy nie przekona basen, spa czy korty, im potrzeba czegoś więcej" – zwykł mówić Prezes Fundacji Piotr Napierała. W 2012 roku, dzięki wysiłkom fundacji, 11 zespołom parkowo-pałacowym w Kotlinie Jeleniogórskiej nadano status Pomnika Historii Prezydenta RP. W lutym 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył rozporządzenie w tej sprawie przedstawicielom Fundacji. Jednym z ostatnich dużych projektów, w które pomimo choroby angażował się niemal do samego końca, jest rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego, zaspokajające potrzeby kulturalno-edukacyjne mieszkańców oraz umożliwiające kształtowanie i rozwój umiejętności osób uzdolnionych artystycznie. Do samego końca nie przestawał również planować i myśleć o kolejnych inwestycjach i projektach. Niestety choroba w dniu dzisiejszym okazała się silniejsza. Odszedł od nas Człowiek wyjątkowy, nasz przyjaciel, nieszablonowy menadżer i wizjoner, pasjonat historii i autor wielu książek poświęconych konserwacji oraz adaptacji obiektów zabytkowych, mecenas kultury i kolekcjoner obrazów śląskich malarzy XIX i XX w.

I nastała wokół cisza, cisza która wszystko wypełnia, a Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy Go znali.