Kadra Inż.-tech.

Spółka Castellum zatrudnia ponad 40 osobową kadrę inżynieryjno – techniczną przygotowaną do realizacji kompleksowych inwestycji zarówno budowlano – konserwatorskich jak i nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej czy mieszkaniowych. Zatrudnieni w Spółce inżynierowie, architekci, historycy sztuki, konserwatorzy detalu architektonicznego posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane nie tylko w Polsce ale również w wielu krajach europejskich m.in. w Anglii, Niemczech, Czechach czy Austrii.

Niezależnie od doświadczeń merytorycznych wszyscy kierownicy budów i kierownicy robót posiadają uprawnienia budowlane, konserwatorskie, a wielu z nich również projektowe i czy specjalistyczne technologiczne i menadżerskie.

W Zarządzie spółki Castellum zasiadają doświadczeni inżynierowie budownictwa, którzy posiadają tytuły specjalistów i rzeczoznawców branżowych, a także aktywnie działają społecznie na różnych polach związanych z ochroną zabytków. Ściśle współpracujemy z doświadczonymi konserwatorami dzieł sztuki i detalu architektonicznego.

Zatrudnieni przez nas pracownicy połączeni w specjalistyczne zespoły budowlano – konserwatorskie zdobywali doświadczenie podczas kompleksowych rewaloryzacji zespołów pałacowo-parkowych, kościołów, staromiejskich kamienic i innych budowli historycznych. Obiekty nowowznoszone realizujemy z zespołami i brygadami budowlanoinstalacyjnymi, korzystającymi z najnowszych technik i technologii inżynierskich.