Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Kamienica ul. Malarska 19/24 we Wrocławiu

Kamienica ul. Malarska 19/24 we Wrocławiu

Inwestor:

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, UL. MALARSKA 19/24, 50-111 WROCŁAW


Realizacja:

04.09.2007 – 28.03.2008

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia (zespół dawnych kramów mięsnych).


Zakres prac

Prace budowlano-konserwatorskie na elewacjach i dachu zabytkowej kamienicy ul. Malarska 19/24 we Wrocławiu Zakres prac obejmował remont elewacji i dachu wraz z wymianą pokrycia.