Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Kamienice w zabudowie zwartej, ul. Jatki 1-2, ul. Malarska 3-6, ul. Malarska 7-11, ul. Malarska 12-15, ul. Malarska 16-18 we Wrocławiu

Kamienice w zabudowie zwartej, ul. Jatki 1-2, ul. Malarska 3-6, ul. Malarska 7-11, ul. Malarska 12-15, ul. Malarska 16-18 we Wrocławiu

Inwestor:

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW, UL. ŚW. ELŻBIETY 3, 50-111 WROCŁAW


Realizacja:

04.07.2008 – 31.12.2008

Charakterystyka obiektu - historia

Kamieniczki, które stanowią zespół dawnych jatek miejskich. Pierwotnie domków było 16, a w 1350 roku dodano do nich 6, co razem dawało liczbę 22 kramów na każdej ze stron uliczki. Pierwsze drewniane, jednokondygnacyjne budy, od początku XIV w. przekształcane były w wąskie murowane kamieniczki z kramem zajmującym jedynie przyziemie budynku.


Zakres prac

Kompleksowa rewitalizacja elewacji i dachów zabytkowych kamienic w zabudowie zwartej, ul. Jatki 1-2, ul. Malarska 3-6, ul. Malarska 7-11, ul. Malarska 12-15, ul. Malarska 16-18 we Wrocławiu. Przebudowa i konserwacja więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego, wykonanie nowych i remont istniejących lukarn dachowych, - remont elewacji tynkowych (wymiana i naprawa tynków, odtworzenie podziałów architektonicznych), konserwacja dekoracji sztukatorskiej oraz polichromii, konserwację i częściowe odtworzenie sgraffita, malowanie elewacji, - renowacja i uzupełnienie ozdobnych krat okiennych - renowacja i częściowe odtworzenie detalu kamiennego elewacji,- wymianę stolarki okiennej - konserwacja drewnianej konstrukcji zadaszenia nad pasażem.