Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Kliniki Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kliniki Akademii Medycznej we Wrocławiu

Inwestor:

AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU, UL. PASTEURA 1, 50-367 WROCŁAW


Realizacja:

10.11.2010 – 03.10.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Neogotycki kompleks budynków klinik zlokalizowany w rejonie ul. T. Chałubińskiego, J. Mikulicza-Radeckiego, L. Pasteura i M. Skłodowskiej-Curie, powstały pod koniec XIX wieku.wg projektu Josepha Waldhausena.


Zakres prac

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pełen zakres prac konserwatorskich zabytkowych elewacji, remont konstrukcji i pokrycia dachów, wymiana stolarki okiennej, roboty budowlane wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi ,zagospodarowanie terenu wokół zespołu budynków. Obiekty, które zostały poddane rewitalizacji: 1.ul. Jana Mikulicza Radeckiego 2 – BUDYNEK B4, 2.ul.Tytusa Chałubińskiego 8-10 – BUDYNEK D1, 3.ul. Tytusa Chałubińskiego 6 – BUDYNEK D5, 4.ul. Jana Mikulicza Radeckiego 4 – BUDYNEK B6, 5.ul. Karola Marcinkowskiego 1-3 – BUDYNEK C1.