Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół NMP w Lubiążu

Kościół NMP w Lubiążu

Inwestor:

FUNDACJA LUBIĄŻ, PL. MAXA BORNA 9, 50 – 204 LUBIĄŻ


Realizacja:

13.09.2013 – 04.12.2013

Charakterystyka obiektu - historia

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będący częścią kompleksu dawnego opactwa cysterskiego w Lubiążu, uznawany jest za perłę sztuki barokowej. Trójnawowa świątynia na planie krzyża łacińskiego wzniesiona została w układzie bazylikowym. Gotycki kościół wybudowany został w XIII wieku, a w latach 1672 – 1681 wnętrze świątyni przebudowano w stylu barokowym.


Zakres prac

Prace konserwatorskie w kaplicy książęcej w kościele NMP w Lubiążu.