Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu

Kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA, DOROTY I WACŁAWA, PL. WOLNOŚCI 3, 50-071 WROCŁAW


Realizacja:

15.06.2012 – 14.11.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Gotycka świątynia (wpisana do rejestru zabytków miasta Wrocławia) zwana kościołem "Trzech Narodów" jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury we Wrocławiu.


Zakres prac

Remont wnętrza kościoła p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu – remont części nawy południowej. Zakres prac obejmował roboty konserwatorskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie.