Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu.

Kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu.

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA, DOROTY I WACŁAWA WE WROCŁAWIU, PL. WOLNOŚCI 3, 50-071 WROCŁAW


Realizacja:

06.08.2007 – 08.11.2011

Charakterystyka obiektu - historia

Gotycka świątynia zwana kościołem "Trzech Narodów" jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury we Wrocławiu. Ufundowany został dla upamiętnienia porozumienia o prawach do Śląska zawartego między Kazimierzem Wielkim a Karolem IV Patroni kościoła: św. Wacław, św. Stanisław św. Dorota symbolizowali Czechy, Polskę i niemieckich osadników Powstał w latach 1351-1401.


Zakres prac

Prace budowlano-konserwatorskie na zabytkowych elewacjach gotyckiego kościoła p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu Zakres prac obejmował remont i konserwacja gotyckich ścian (elewacje ceglane) wraz z konserwacją detalu kamiennego i wykonaniem przeszkleń witrażowych.