Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy

Inwestor:

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY, PL. POKOJU 6, 58-100 ŚWIDNICA


Realizacja:

02.09.2011 – 28.09.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Dawny dom dzwonnika jest częścią zabudowań kompleksu przy Kościele Pokoju w Świdnicy. Budynek mieszczący się tuż przy bramie wejściowej początkowo zajmowały pomieszczenia administracyjne i mieszkalne (mieszkał w nim dzwonnik z rodziną), po II wojnie światowej budynek w całości przeznaczony był na cele mieszkaniowe. Obecnie mieści się w nim siedziba Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO.


Zakres prac

Przebudowa i adaptacja dawnego domu dzwonnika przy Kościele Pokoju w Świdnicy, pl. Pokoju 1, z adaptacją do funkcji Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO.