Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy

Inwestor:

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY W ŚWIDNICY, PL. POKOJU 6, 58-100 ŚWIDNICA


Realizacja:

04.09.2009 – 30.11.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek Kościoła Pokoju , obiekt zabytkowy, w zespole obiektów Kościoła Pokoju wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO jako unikatowy przykład architektury drewnianej.


Zakres prac

Wymiana pokrycia z gontu, konserwacja elementów konstrukcyjnych oraz impregnacja pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Pokoju w Świdnicy.