Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich

Kościół św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JADWIGI, UL. CHROBREGO 7, 57 – 200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE


Realizacja:

09.05.2014 – 12.06.2014

Charakterystyka obiektu - historia

Budowa obecnego gmachu kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi trwała od 1754 do 1756 roku pod nadzorem mistrza Ignatza Hausdorfa z Ząbkowic. Jednonawowe wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniem żaglastym zdobionym XVIII - wiecznymi freskami autorstwa Johanna Michaela Steinera.


Zakres prac

Wzmocnienie fragmentu konstrukcji sklepienia nawy głównej kościoła św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich.