Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Inwestor:

MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU, UL. BERNARDYŃSKA 5, 50 – 156 WROCŁAW


Realizacja:

01.04.2014 – 30.06.2014

Charakterystyka obiektu - historia

Muzeum Architektury znajduje się we wnętrzach pobernardyńskiego kościoła i klasztoru, które zostały zaadaptowane na ten cel w 1965 roku.


Zakres prac

Przebudowa strefy wejściowej wraz z dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w budynku Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej we Wrocławiu