Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Inwestor:

MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU, UL. BERNARDYŃSKA 5, 50-156 WROCŁAW


Realizacja:

17.03.2014 – 17.10.2014

Charakterystyka obiektu - historia

Muzeum Architektury znajduje się we wnętrzach pobernardyńskiego kościoła i klasztoru, które zostały zaadaptowane na ten cel w 1965 roku.


Zakres prac

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachów Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5 - etap 1 – dach kościoła, etap 2 - dach klasztoru