Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Inwestor:

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU, UL. KŁODZKA 42, 57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ


Realizacja:

27.07.2009 – 30.09.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Kompleks budynków dawnego młyna papierniczego (XVII-XIX), wpisany do rejestru zabytków , stanowi unikatowy przykład budownictwa drewnianego oraz jest jednym z najcenniejszych w Europie zabytków techniki.


Zakres prac

Wieloetapowy remont budynku o konstrukcji drewnianej, pokrytego gontem z elewacją deskową. Zakres prac obejmował remont konstrukcji drewnianej budynku, wymiana pokrycia gontowego .Renowacja stolarki.