Oddział w Warszawie

Castellum Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
ul. Wspólna 35/18
00-519 Warszawa
email: biuro@warszawa.castellum.pl

Tel. +48 22 622 20 37
Fax. +48 22 628 76 45

Kadra:

Marek Hałon- Dyrektor Oddziału w Warszawie 
email: m.halon@warszawa.castellum.pl

Joanna Kościuk- Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie
email: j.kosciuk@warszawa.castellum.pl

Karolina Miler- Koordynator biura 
email: k.miler@warszawa.castellum.pl

Katarzyna Szklarzewska- Inżynier budowy
email: k.szklarzewska@warszawa.castellum.pl

Wojciech Czurakowski- Inżynier budowy
email: w.czurakowski@warszawa.castellum.pl

Karolina Kwaśniak-Kierownik Budowy
email: k.kwasniak@warszawa.castellum.pl

Paweł Winiarek- Zaopatrzenie
email: p.winiarek@warszawa.castellum.pl