Start » Galeria Realizacji » Obiekty użyteczności publicznej » Ogrodzenie zabytkowego Parku Staromiejskiego przy Teatrze Lalek we Wrocławiu

Ogrodzenie zabytkowego Parku Staromiejskiego przy Teatrze Lalek we Wrocławiu

Inwestor:

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ, UL. TRZEBNICKA 33, 50-231 WROCŁAW


Realizacja:

30.01.2009 – 30.09.2009

Charakterystyka obiektu - historia

Wykonanie ogrodzenia kamiennego z piaskowca wraz z elementami kutymi kowalskimi wypełnienia ogrodzenia.


Zakres prac

Wykonanie ogrodzenia zabytkowego Parku Staromiejskiego przy Teatrze Lalek we Wrocławiu, w obrębie ul. Teatralnej i ul. Bożego Ciała. Zakres prac obejmował roboty konstrukcyjne żelbetowe wraz z wykonaniem palowania pod słupy ogrodzeniowe , roboty kamieniarskie (wykonanie, montaż i impregnacja elementów z piaskowca), wykonanie i montaż kutych elementów , wypełnienie ogrodzenia.