Start » Galeria Realizacji » Zamki i pałace » Pałac w Mrozowie

Pałac w Mrozowie

Inwestor:

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DOROSŁYCH PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK, MROZÓW, UL. ZAMKOWA 1, 55-330 MIĘKINIA


Realizacja:

03.03.2008 – 20.04.2009

Charakterystyka obiektu - historia

Neogotycki pałac w Mrozowie został wybudowany w XVIII wieku. W 1860 roku obiekt został przebudowany, przez co zyskał cechy wiejskiej rezydencji z elementami obronnymi.


Zakres prac

Remont i przebudowa zabytkowego budynku pałacu w Mrozowie, dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zakres prac obejmował naprawę lub wymianę zniszczonych elementów konstrukcji budynku, przebudowę wnętrz z usunięciem wtórnych podziałów i przystosowaniem do funkcji obiektu służby zdrowia, przewidzianego do pobytu osób niepełnosprawnych, prace wykończeniowe we wnętrzach, roboty instalacyjne wewnętrzne i przyłącza, wymianę i częściową konserwację stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację zachowanego wystroju wnętrz (stolarka, wystrój sztukatorski sal parteru, witraże, zabytkowe piece ceramiczne, roboty kamieniarskie) Remont elewacji wraz z renowacją kamiennych elementów wystroju: tarcze herbowe, sylwetka rycerza.