Start » Galeria Realizacji » Obiekty użyteczności publicznej » Pawilon handlowy przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu

Pawilon handlowy przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu

Inwestor:

PSS SPOŁEM


Realizacja:

08.08.2011 – 03.02.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Współczesny obiekt handlowy.


Zakres prac

Rozbudowa i przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Kraszewskiego 21 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową pasa drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Zegadłowicza oraz zjazdem z ul. Kraszewskiego. Zakres prac obejmował prace budowlano- instalacyjnych.