Działalność Pro Bono

Castellum aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zabytków. Wspieramy organizacje pożytku publicznego działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Współpracujemy przy organizacji konferencji, wystaw i szkoleń popularyzujących ideę ratowania zagrożonego dziedzictwa. Organizujemy szkolenia w zakresie tradycyjnych zawodów konserwatorskich. Wspieramy finansowo szereg przedsięwzięć konserwatorskich.

Castellum aktywnie wspiera rozwój i działania Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów, która funkcjonuje, jako organizacja pożytku publicznego i prowadzi działania związane z rewitalizacją zabytków architektury i przyrody na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. Po uzyskaniu wpisu na Listę  Pomników Historii, Dolina Pałąców i Ogrodów ma szansę zostać wpisana  na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Park w Bukowcu (będący szatndarowym projektem Fundacji) jest miejscem szczególnym na mapie zabytków architektury i przyrody. To ponad 160 hektarowe, romantyczne założenie parkowe, unikalne w skali Europy, porównywane chociażby z założeniem parkowym w Bad Muskau. Dzisiaj - po kilku latach starań - jest już własnością Fundacji. W ostatnim roku przeprowadziliśmy renowację zabytkowego pawilonu starej Herbaciarni i wieży widokowej. Przed nami kolejne zadania i projekty, które wymagają wsparcia.