Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Budynek PTE, ul. Łaciarska, we Wrocławiu
  • 004

Budynek PTE, ul. Łaciarska, we Wrocławiu

Inwestor:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu,ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław


Realizacja:

14.09.2007 – 20.12.2007

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia


Zakres prac

Rewaloryzacja elewacji zachodniej zabytkowego budynku PTE, ul. Łaciarska, we Wrocławiu Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące rewaloryzację elewacji zachodniej budynku zachodniego z przywróceniem dawnego wejścia od strony Łaciarskiej 28, w tym prace konserwatorskie kamieniarki na elewacji zachodniej, rekonstrukcję detalu architektonicznego i złoceń, prace stolarskie, tynkarskie i malarskie oraz wymianę pokrycia dachowego.