Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Budynek administracyjno-socjalny i pompowni, przy ul. Na Grobli 14-16, we Wrocławiu
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004

Budynek administracyjno-socjalny i pompowni, przy ul. Na Grobli 14-16, we Wrocławiu

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław


Realizacja:

30.06.2012 – 31.10.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Jeden z obiektów zabytkowych zlokalizowany w historycznej części MPWiK we Wrocławiu


Zakres prac

Remont elewacji południowej zabytkowego budynku administracyjno-socjalnego i pompowni, przy ul. Na Grobli 14-16, we Wrocławiu Zakres prac obejmował roboty budowlano-konserwatorskie zabytkowej elewacji ceglanej.