Start » Galeria Realizacji » Obiekty użyteczności publicznej » Budynek dydaktyczny C-13 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 23-25, we Wrocławiu
  • 004

Budynek dydaktyczny C-13 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 23-25, we Wrocławiu

Inwestor:

Politechnika Wrocławska, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław


Realizacja:

10.10.2007 – 30.05.2008

Charakterystyka obiektu - historia

Nowoczesny obiekt naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej


Zakres prac

II etap budowy budynku C13 polegający na budowie parkingów podziemnych i naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wybudowanie w technologii żelbetowej podziemnego parkingu wraz z zagospodarowanie terenu - elementy małej architektury (schody zewnętrzne, podjazdy, ławki).