Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Budynek suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
  • 004

Budynek suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Inwestor:

Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój


Realizacja:

25.10.2012 – w realizacji

Charakterystyka obiektu - historia

Kompleks budynków dawnego młyna papierniczego (XVII-XIX), wpisany do rejestru zabytków , stanowi unikatowy przykład budownictwa drewnianego oraz jest jednym z najcenniejszych w Europie zabytków techniki.


Zakres prac

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku suszarni na pomieszczenia ekspozycyjne Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Pełen zakres robót konstrukcyjnych , wykończeniowych, konserwatorskich i instalacyjnych.