Start » Galeria Realizacji » Obiekty użyteczności publicznej » Centrum Squasha REDECO ul. Strzegomskiej 210-212 we Wrocławiu
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004

Centrum Squasha REDECO ul. Strzegomskiej 210-212 we Wrocławiu

Inwestor:

REDECO Sp. z o.o., ul. Gen. J. Hallera 81A, 53-235 Wrocław


Realizacja:

15.10.2010 – 15.12.2011

Charakterystyka obiektu - historia

Nowoczesny obiekt sportowo – rekreacyjny


Zakres prac

Obiekt sportowo – rekreacyjny , w skład którego wchodzi basen rekreacyjny z saunami, zespół kortów do squasha z zapleczem, sala do aerobiku połączonych w jedną przestrzenną i funkcjonalną całość. Pełny zakres robót budowlanych, instalacyjnych wraz zagospodarowaniem terenu.