Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Dzwonnica przy Koścele Pokoju w Świdnicy
  • 004

Dzwonnica przy Koścele Pokoju w Świdnicy

Inwestor:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy, pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica


Realizacja:

10.10.2007 – 21.12.2007

Charakterystyka obiektu - historia

Wolno stojąca dzwonnica kościelna. Obiekt zabytkowy, w zespole obiektów Kościoła Pokoju wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO jako unikatowy przykład architektury drewnianej.


Zakres prac

Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Pokoju w Świdnicy Zakres prac obejmował renowację konstrukcji więźby dachowej wraz z jej impregnacją, wymiana pokrycia dachowego z gontu łupanego,konserwacja elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych i stropów, renowacja ścian o konstrukcji ryglowej, roboty tynkarskie, malarskie, blacharskie i ślusarskie.