Start » Galeria Realizacji » Obiekty użyteczności publicznej » Hydropolis we Wrocławiu
  • 004
  • 004

Hydropolis we Wrocławiu

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14 – 16, 50 – 421 Wrocław


Realizacja:

03.11.2014 – 13.11.2014

Charakterystyka obiektu - historia

Centrum Edukacji Ekologicznej znajduje się w podziemnym, zabytkowym, oczyszczonym zbiorniku czystej wody usytuowanym na terenie MPWiK we Wrocławiu.


Zakres prac

Przygotowanie terenu budowy na obiekcie CEE na potrzeby eventu, ul. Na Grobli, we Wrocławiu.