Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Kamienica Rynek 6 / Kiełbaśnicza 3/4
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004

Kamienica Rynek 6 / Kiełbaśnicza 3/4

Inwestor:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław


Realizacja:

04.10.2007 – 12.05.2010

Charakterystyka obiektu - historia

Staromiejskie kamienice w zachodniej pierzei wrocławskiego Rynku pochodzące z XIV w i wielokrotnie przebudowywane w różnych stylach architektonicznych (renesansowym, barokowym i klasycystycznym .


Zakres prac

Przebudowa i remont budynku wraz z robotami towarzyszącymi, dla funkcji placówki muzealnej.Kompleksowy, wielobranżowy remont budowlano – konserwatorski dwóch kamienic i oficyn z przeszklonym dziedzińcem wewnętrznym.