Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Kamienica ul. Malarska 19/24 we Wrocławiu
  • 004
  • 004

Kamienica ul. Malarska 19/24 we Wrocławiu

Inwestor:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Malarska 19/24, 50-111 Wrocław


Realizacja:

04.09.2007 – 28.03.2008

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia (zespół dawnych kramów mięsnych)


Zakres prac

Prace budowlano-konserwatorskie na elewacjach i dachu zabytkowej kamienicy ul. Malarska 19/24 we Wrocławiu Zakres prac obejmował remont elewacji i dachu wraz z wymianą pokrycia.