Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół Pokoju w Świdnicy
  • 004

Kościół Pokoju w Świdnicy

Inwestor:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy, pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica


Realizacja:

04.09.2009 – 30.11.2012

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek Kościoła Pokoju , obiekt zabytkowy, w zespole obiektów Kościoła Pokoju wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO jako unikatowy przykład architektury drewnianej.


Zakres prac

Wymiana pokrycia z gontu, konserwacja elementów konstrukcyjnych oraz impregnacja pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Pokoju w Świdnicy.