Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Kościół p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śl.
  • 004
  • 004
  • 004

Kościół p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śl.

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny, ul. św. Wojciecha 12, 57-200 Ząbkowice Śl.


Realizacja:

02.09.2008 – 12.12.2008

Charakterystyka obiektu - historia

Gotycka świątynia p.w. Św. Anny wpisana do rejestru zabytków. Kościół p.w. św. Anny w Ząbkowicach śl. Został wybudowany w 1415 r. .


Zakres prac

Ratowniczy remont sklepień, ścian i dachów prezbiterium zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śl. Zakres prac obejmował wzmocnienie i naprawę konstrukcji więźby dachowej,wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, prace wzmacniające konstrukcję ścian i sklepień (zabezpieczenie ścian ściągami stalowymi , przemurowanie ścian, wzmacnianie sklepień metodą wklejania siatek i taśm z włókien węglowych) częściowa rekonstrukcja ceglanego lica ścian.