Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Muzeum Architektury we Wrocławiu
  • 004

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Inwestor:

Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5 , 50-156 Wrocław


Realizacja:

Charakterystyka obiektu - historia

Zespół dawnych budynków poklasztornych


Zakres prac

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachów w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, etap – 1 , dach kościoła. Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego.