Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Muzeum Architektury we Wrocławiu
  • 004

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Inwestor:

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50 – 156 Wrocław


Realizacja:

01.04.2014 – 30.06.2014

Charakterystyka obiektu - historia

Muzeum Architektury znajduje się we wnętrzach pobernardyńskiego kościoła i klasztoru, które zostały zaadaptowane na ten cel w 1965 roku.


Zakres prac

Przebudowa strefy wejściowej wraz z dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w budynku Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej we Wrocławiu