Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, ul. Włodkowica 5a
  • 004
  • 004
  • 004

Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, ul. Włodkowica 5a

Inwestor:

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa


Realizacja:

05.07.2011 – 10.11.2011

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek łaźni rytualnej - mykwy ul. Włodkowica 5, wpisany do rejestru zabytków Wrocławia.


Zakres prac

Odbudowa zabytkowego zespołu łaźni rytualnych przy Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, ul. Włodkowica 5a Wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu .