Start » Galeria Realizacji » Zamki i Pałace » Twierdza w Srebrnej Górze
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004
  • 004

Twierdza w Srebrnej Górze

Inwestor:

Forteczny Park Kulturowy Sp. z.o.o. ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra


Realizacja:

W realizacji

Charakterystyka obiektu - historia

Największa Górska Twierdza w Europie składająca się z sześciu fortów. Twierdzę Srebrnogórską zbudowano w XVIII w. według projektu włoskiego inżyniera Ludwika Wilhelma Regelera, zmodyfikowanego przez samego króla Fryderyka Wielkiego, w celu ochrony zdobytego przez Prusy (w 1740 r.) Śląska.Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz odbudowa sklepienia kondygnacji piwnicznej Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra


Zakres prac