Start » Galeria Realizacji » Zamki i Pałace » Zamek w Sobótce Górce
  • 004

Zamek w Sobótce Górce

Inwestor:

ERABUD Sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa


Realizacja:

25.06.2008 – 11.02.2009

Charakterystyka obiektu - historia

Zamek Sobótka-Górka to część pierwotnie istniejącego tam klasztoru augustianów, założonego w 1127 r. Neorenesansowy zamek został zbudowany podczas przebudowy zabudowań klasztornych w latach 1886-91wg projektu architekta wrocławskiego, Wilhelma Rheniusa.


Zakres prac

I etap rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego Zamku w Sobótce Górce dla potrzeb Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Zakres prac obejmował wykonanie nowej stalowej konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem łupkiem naturalnym oraz wykonanie nowych żelbetowych stropów i wzmocnienie sklepień nad parterem..