Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne
 • Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
  Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół opactwa Cystersów zbudowany w latach 1728-1735 należący do najpiękniejszych świątyń barokowych Śląska.
  Zobacz realizacje
 • Zabytkowy Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach,
  Zespół pocysterski w Jeleniej Górze Cieplicach składający się z budynku dawnego klasztoru kościoła p.w. Jana Chrzciciela oraz wolno stojącej dzwonnicy. Klasztor Clarus Fons w Cieplicach został założony w 1261 r. Jego powstanie związane jest z odkryciem leczniczych właściwości ciepłych źródeł. Fundacja klasztoru miała być realizacją testamentu zmarłej żony księcia Bolesława II Rogatka, zwanego Łysym.
  Zobacz realizacje
 • Synagoga "Pod Białym Bocianem" we Wrocławiu, ul. Włodkowica
  Unikatowy zabytkowy obiekt Synagogi "Pod białym Bocianem" zniszczony podczas II wojny światowej. Budowa Synagogi pod Białym Bocianem rozpoczęła się w 1827 r. Zrealizowana według projektu z 1819 r. niemieckiego architekta i radcy budowlanego Carla Ferdinanda Langhansa. Nazwa Synagogi wywodzi się od gospody stojącej w jej miejscu przed jej budową.
  Zobacz realizacje
 • Kaplica Hochberga p.w. św. Wincentego i Jakuba, we Wrocławiu
  Kaplica Hochberga została zbudowana w w latach 1723-1728 na fundamentach wcześniejszej kaplicy gotyckiej wg projektu Krzysztofa Hacknera. Wnętrze kaplicy zostało bogato ozdobione sztukateriami, rzeźbami oraz freskami.
  Zobacz realizacje
 • Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia
  Dawny budynek klasztoru karmelitów zlokalizowany na południe od kościoła, został wzniesiony ok. 1500 r., opuszczony w latach 1539-1657, a następnie w latach 1704-1716 odbudowany.
  Zobacz realizacje
 • Kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu.
  Gotycka świątynia zwana kościołem "Trzech Narodów" jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury we Wrocławiu. Ufundowany został dla upamiętnienia porozumienia o prawach do Śląska zawartego między Kazimierzem Wielkim a Karolem IV Patroni kościoła: św. Wacław, św. Stanisław św. Dorota symbolizowali Czechy, Polskę i niemieckich osadników Powstał w latach 1351-1401.
  Zobacz realizacje
1 2 3 4