Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne
 • Kościół Pokoju w Świdnicy
  Dawny dom dzwonnika jest częścią zabudowań kompleksu przy Kościele Pokoju w Świdnicy. Budynek mieszczący się tuż przy bramie wejściowej początkowo zajmowały pomieszczenia administracyjne i mieszkalne (mieszkał w nim dzwonnik z rodziną), po II wojnie światowej budynek w całości przeznaczony był na cele mieszkaniowe. Obecnie mieści się w nim siedziba Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO. 
  Zobacz realizacje
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu
  Muzeum Architektury znajduje się we wnętrzach pobernardyńskiego kościoła i klasztoru, które zostały zaadaptowane na ten cel w 1965 roku.
  Zobacz realizacje
 • Kościół NMP w Lubiążu
  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będący częścią kompleksu dawnego opactwa cysterskiego w Lubiążu, uznawany jest za perłę sztuki barokowej. Trójnawowa świątynia na planie krzyża łacińskiego wzniesiona została w układzie bazylikowym. Gotycki kościół wybudowany został w XIII wieku, a w latach 1672 – 1681 wnętrze świątyni przebudowano w stylu barokowym.
  Zobacz realizacje
 • Kościół św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich
  Budowa obecnego gmachu kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi trwała od 1754 do 1756 roku pod nadzorem mistrza Ignatza Hausdorfa z Ząbkowic. Jednonawowe wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniem żaglastym zdobionym XVIII - wiecznymi freskami autorstwa Johanna Michaela Steinera.
  Zobacz realizacje
1 2 3 4