Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia

Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia

Inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM


Realizacja:

28.12.2009 – 15.04.2011

Charakterystyka obiektu - historia

Dawny budynek klasztoru karmelitów zlokalizowany na południe od kościoła, został wzniesiony ok. 1500 r., opuszczony w latach 1539-1657, a następnie w latach 1704-1716 odbudowany.


Zakres prac

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, dla celów placówki wielofunkcyjnej. Zakres prac obejmował pełen zakres robót budowlanych , konserwatorskich, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz pełen zakres robót zagospodarowania terenu.